Hopp til hovedinnhold

Dykk ned ned i det store blå og la deg fascinere

Storeblå gir deg et helhetlig innblikk i hvordan norsk laks produseres og hvilke utfordringer som må løses for at havbruk kan fortsette å øke. Med høyteknologisk utstillingsdesign får du følelsen av å entre en verden under vann. Her kan du reflektere, utforske og lære mer om hvordan næringen jobber med alt fra bærekraft og dyrevelferd, til hvilken betydning den har for både lokalsamfunnet, Norge og resten av verden. 

«Med høyteknologisk utstillingsdesign får du følelsen av å entre en verden under vann».

Kom enda tettere på havbruket

Ønsker du å oppleve norsk havbruk på nært hold, kan besøket på Storeblå kombineres med en RIB-tur til et havbruksanlegg like utenfor Bergen. Anleggene som besøkes er Rongøy i Øygarden eller Flatøyfu i Austevoll. Våre dyktige formidlere tar deg med på omvisning på anlegget, der du får se hvordan fisken har det og lære mer om hvordan produksjon av norsk laks foregår. Bli med oss på en uforglemmelig og frisk opplevelse i det norske kystlandskapet! 

• Lerøy har mottatt tillatelse fra Fiskeridirektoratet til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, samt alger og blåskjell, til visningsformål

• Havbruk omfatter alle former for produksjon av fisk, skjell og andre akvatiske organismer, til mat og andre formål, i sjø, brakkvann og ferskvann

• Storeblå er et samarbeids-prosjekt mellom Norges Fiskerimuseum og Lerøy

Sentralt plassert i Bergen

Visningssenteret Storeblå ligger like ved Norges Fiskerimuseum i Sandviken. Kombinasjonen med visningssenter og rib-tur til et havbruksanlegg gir både lokalbefolkning og turister anledning til å komme tett på havbruksnæringen. Det er også en egen undervisningslab i visningssenteret, med undervisnings-opplegg for skoleklasser på ungdomstrinnet.

Velkommen til en uforglemmelig og lærerik opplevelse!