Hopp til hovedinnhold

Hva er en visningstillatelse?

Det eksisterer i dag rundt 20 visningsanlegg for havbruk langs norskekysten. 

Disse anleggene skal være tilgjengelig for besøkende og de som har fått en visningstillatelse er forpliktet til å tilby formidling på anlegget. 

I tillegg til å ta imot besøkende på produksjonsanlegget på sjøen har en del visningsanlegg et tilknyttet visningssenter på land, som komplementerer formidlingstilbudet. 

I Storeblå sitt tilfelle skjer det meste av formidlingstilbudet på land i flotte lokaler i Sandviken. Samtidig gir visningssenteret publikum muligheten til å besøke visningsanleggene i Øygarden eller i Austevoll.

Lerøy med unik visningstillatelse

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge såkalte visningstillatelser. Dette er vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

Forpliktet til å tilby formidling

Visningssenteret Storeblå er et resultat av at Lerøy har mottatt en slik visningstillatelse. Denne tillatelsen har hjemmel i laksetildelingsforskriften, og gir Lerøy tillatelse til havbruk av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål på lokalitetene Rongøy i Øygarden og Flatøyflu i Austevoll. Dette er en unik visningstillatelse, som for først gang i Norge også viser produksjon av alger og blåskjell gjennom prosjektet Ocean Forest, og gir publikum mulighet til å lære mer om denne produksjonen i tillegg til laks og ørret.

Plassering av visningssenteret like ved Norges Fiskerimuseum i Sandviken, gjør dette til det eneste visningstilbudet i Bergen, Norges nest største by.  

Storeblå – et samarbeidsprosjekt

Storeblå er et samarbeidsprosjekt mellom Lerøy og Norges Fiskerimuseum. Lerøy står for finansieringen av senteret, mens Norges Fiskerimuseum står for drift og formidling mot publikum. Målet med visningssenteret er å gi deg et fullverdig innblikk i havbruksnæringen og hva den betyr for deg og resten av verden. Utstillingen skal øke kunnskapen og ta opp aktuelle tema, som gir deg muligheten til å reflektere og gjøre opp din egen mening om havbruk og en næring i stadig utvikling. I tillegg til utstillingen tilbyr også Storeblå egne undervisningsopplegg for skoleklasser, med undervisningslab i 2. etg.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2