Hopp til hovedinnhold

Bli bedre kjent med havbruksnæringen

  • En gruppe ankommer merdkanten med RIB båt.
    Springbrettet/ Sjømat Norge

Bor du i Bergen, er du på ferie eller ønsker du å ta med skoleklassen din på en annerledes opplevelse, preget av kunnskap og spenning? Visningssenteret Storeblå gir et unikt og opplevelsesrikt innblikk i norsk havbruk.

Laks er en av Norges største eksportvarer og hver dag serveres hele 14 millioner laksemåltid med norsk laks verden over. Men hvor mye vet du egentlig om havbruk? Gjennom denne heldigitale utstillingen og en fartsfylt båttur til et havbruksanlegg, skal Storeblå gi deg innsikt i havbruksnæringen på en måte du aldri har sett før i Bergen.

Hva er et visningssenter?

Havbruk defineres som matproduksjon i vann, slik landbruk er matproduksjon på land. For å øke publikums kunnskap om havbruk, har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge visningstillatelser. Det innebærer vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Visningssenteret Storeblå er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Fiskerimuseum og Lerøy. Det finnes i dag ca. 20 slike visningssentre i Norge.

«Kombinasjonen med visningssenter og rib-tur til et havbruksanlegg gir deg en unik mulighet til å komme tett på havbruksnæringen og lære mer om hvordan fisken har det».

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2